ส่วนประกอบบน micro:bit

micro:bit ep.2 มีอะไรซ่อนอยู่ในไมโครบิตบ้าง