ไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งโปรแกรมได้ สำหรับการเรียนรู้ของคนทุกวัย

micro:bit ep.1 ถ้า “ไม่ใช่” ของเล่นไฮเทค แล้วมันคือ…อะไร